Starši oziroma zakoniti zastopniki morajo po 45. členu ZOsn v prvi razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let (letnik 2018).

Otroka se vpiše v osnovno šolo v šolskem okolišu, kjer otrok stalno ali začasno prebiva.

Vpis v MŠ Preddvor, Šolska ulica 9, Preddvor bo potekal:

  • v soboto, 3. 2. 2024, od 9.00 do 13.00 in
  • v ponedeljek, 12. 2. 2024, po predhodnem dogovoru tudi v popoldanskem času.

Vpis v PŠ Jezersko, Zg. Jezersko 62, Zg. Jezersko bo potekal:

  • v sredo, 7. 2. 2024, od 14.30 do 16.00.

Vabilo s terminom vpisa prejmete po pošti.

Starše prosimo, da k vpisu s seboj pripeljejo svojega otroka ter izpolnjene obrazce. Razmislite tudi o vključitvi vašega otroka v oddelek jutranjega varstva in podaljšanega bivanja.

Za dodatne informacije se obrnite na svetovalno službo šole, tel.: 275 07 15 ali elektronski naslov: ana.urbanec@os-preddvor.si.  

V primeru, da starši želite otroka vpisati na drugo šolo (v drugem šolskem okolišu), a otrok spada v šolski okoliš OŠ Matije Valjavca Preddvor:

  • otroka obvezno vpišete pri nas,
  • na izbrano šolo naslovite pisno vlogo, v kateri navedite razloge za prešolanje.

Enak postopek velja za starše, ki želite prepisati otroka v našo šolo in ne živite v našem šolskem okolišu. Pri nas oddate pisno vlogo najkasneje do 14. marca 2024.

Morebitni prepisi v šolo drugega šolskega okoliša so možni zgolj ob soglasju obeh šol.

Veselimo se srečanja z vami in vašimi otroki!

Ana Urbanec, svetovalna delavka

Dostopnost