Na osnovi opozoril nekaterih staršev je prevoznik dlje časa spremljal šolski avtobus iz smeri Jezersko za prihod učencev na 8:20. uro. Ugotovili so, da (pre)pogosto prihaja prepozno oz. med 8:15 in 8:17, včasih tudi kasneje. Zato so se odločili, da s ponedeljkom, 7. 11. 2022, prestavijo odhod na 7:35 uro z Jezerskega.

Jezersko Štular

Jezersko Jezero K

Jezersko Kazina

Jezersko Grabnar

Jezersko Bajte

Jezersko Kanonir

Spodnje Jezersko

Fužine /Jezerskem

7:35

7:37

7:40

7:41

7:45

7:48

7:50

7:51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokra Povšnar

Kokra Kamnolom

Jurjov most

Arnež

Polana/Preddvoru

Log/ Preddvoru

Potoče/Preddvoru

Preddvor Šola

7:53

7:57

7:58

8:00

8:02

8:04

8:07

8:10

Dostopnost