Spoštovani starši! 

Obveščamo vas, da je objavljen Javni poziv za izposojo računalniške opreme v letu 2024.

Na voljo je 10.000 prenosnih računalnikov, ki so namenjeni najbolj ranljivim skupinam prebivalstva.

Vlogo je možno oddati od 22. 4. 2024 od 9h do 22. 6. 2024 oz. do razdelitve razpoložljive računalniške opreme. Vloga je enostavna.

 Na javni poziv se lahko prijavi starš ali zakoniti zastopnik, ki na dan objave javnega poziva  (12. 4. 2024) izpolnjuje oba pogoja:

    • je upravičenec do otroškega dodatka, uvrščen v prvi dohodkovni razred;
    • ima vsaj enega otroka, ki je vključen v osnovnošolsko izobraževanje. 

Več informacij: Javni poziv in vloga se nahajata na spletni strani sklada: https://www.srips-rs.si/vsi-razpisi/razpis/miro. 

Pogosta vprašanja, ki jih dobite na zgornji povezavi, bodo ves čas dopolnjevali in osveževali.

Vloga: JP – 353 Vloga MIRO

Vprašanja in odgovori: Pogosta vprasanja in odgovori MIRO 16.4.2024

Dostopnost